Proizvodi


          Proizvodi

Što je ERP?


Enterprise Resource Planning System

 

cjelovit poslovno informacijski sustav koja upravlja poslovnim procesima nabave, skladištenja, proizvodnje, prodaje, osiguranja kvalitete, održavanja, financija, računovodstva, planiranja, nadzora i kontrole poslovanja. Osnovna razlika u odnosu na nekadašnje informacijske sustave koji su podržavali pojedinačne poslovne procese primjerice samo računovodstva i financija, odvojeno od prodaje i nabave, leži u integralnom pristupu koji povezuje sve poslovne procese i područja rada unutar zajedničkog aplikativnog rješenja - ERP-a. 


Kako odabrati ERP?


ERP

Većina integralnih informacijskih poslovnih sustava pokriva standardne procese i funkcionalnosti.

U ovisnosti o poslovnoj zrelosti poduzeća i individualnih karakteristika koje se nameću samom vrstom djelatnosti i organizacijom poslovanja bitno je utvrditi odgovaraju li funkcionalnosti ponuđenog aplikativnog rješenja potrebama korisnika. Prednost svakako treba dati sustavima koji nude fleksibilne i prilagodljive sustave, brzu i efikasnu implementaciju te mogućnost horizontalnog i vertikalnog razvoja u koraku s promjenama u gospodarstvu, zakonskim promjenama i pravilima poslovnog etike.

Obzirom da svaka implementacija novog ERP sustava sa sobom donosi određene promjene i zahtjeva neko vrijeme prilagodbe, važnu komponentu paketa ponude ERP rješenja čini upravo "Obuka i podrška"


Moderna ERP rješenja nude beskonačne mogućnosti inovacija


Moderna rješenja

Tradicionalna aplikativna rješenja koja su izgrađena na client - server arhitekturi, tj. instalirana su na lokalnom serveru korisnika često ne pružaju tehnološki okvir za razvoj sustava i implementaciju novih funkcionalnosti u skladu sa modernim industrijskim trendovima i novim zakonskim promjenama. 

Novi IT i poslovni trendovi donijeli su sa sobom pojmove SaaS (Software as Service) - softver rješenje kao usluga, Cloud computing - Računalni oblak? Što to znači za korisnika i koje su prednosti novih tehnologija i tehnoloških koncepata?


Software as Service (SaaS) & Cloud Computing


SaaSKorištenje softvera kao usluge na bazi najma uz plaćanje mjesečnog paušala uz pohranu podataka u vanjsku centralnu bazu, odnosno vanjski data centar u osnovi je značenja pojmova SaaS & Cloud Computing.

Korisnici sa svojih lokacija koristeći mrežnu i sistemsku infrastrukturu "računalnog oblaka"  pristupaju serverskoj infrastrukturi vlasnika data centra putem HTTP protokola. Iznajmljivanje poslovno-informacijskog sustava nasuprot kupnji takvog sustava i prateće opreme ima za prednost smanjenje investicijskih troškova u opremu poput servera, mrežne opreme, klime i sustava za neprekidno napajanje, jer se podaci pohranjuju, a softveru pristupa van korisnikove lokacije, u "oblaku".LogIN u koraku s Cloud Computing i SaaS tehnologijom

 profilepicture-1405001947.jpg

Uz tradicionalna client server aplikativna rješenja tvrtka LogIN je razvila suvremeni VIRGA ERP sustav temeljen na cloud tehnologiji i SaaS konceptu.

Virga Cloud uz financijske i materijalne uštede nudi niz prednosti u poslovanju:

 • Dostupnost - pristup poslovnim podacima sa bilo kojeg mjesta na svijetu

 • Sigurnost  - korisnički podaci se pohranjuju na sigurnu lokaciju u LogIN data centaru

 • Brzina - nova tehnologija omogućava brzi rad čak i velikog broja istovremenih pristupa korisnika

 • Redundantnost - u slučaju kvara bilo kojeg dijela opreme, sustav i dalje funkcionira

 • Fleksibilnost - korištenje novih modula i otvaranja novih tvrtki i poslovnica je brzo i jednostavno.


                                                  Popnite se i Vi na naš oblak!

 fotolia_64741858_xs.jpg

V I R G A CLOUD E R P - poslovno informacijski sustav 

                                        temeljen na cloud tehnologijiŠto je VIRGA?


virga.pngje inteligentni, modularni i moderni poslovni informacijski sustav (ERP), koji se sastoji od modela računovodstveno-financijskog, robnog i materijalnog poslovanja, ugostiteljstva, modula proizvodnje, te modula poslovnog izvješćivanja (business intelligence). Razvijena je korištenjem alata, baze podataka i tehnologije proizvođača Oracle (vodeći svjetski proizvođač programskih rješenja za upravljanje informacijama). 

VIRGA je hrvatskom tržištu komercijalno predstavljena još 2008. godine kada ga je u narednim godinama počeo koristiti veliki broj poslovnih subjekata različitih djelatnosti i broja korisnika.  

Aplikaciju VIRGA po principima cloud computinga korisnik ne kupuje. Koristi se kao usluga i plaća kao najam za korištenje ovisno o broju korisnika i modula koje koristi.


proizvodi.png


Zašto Virga?


Virga svojim aplikativnim modulima i funkcionalnostima uspješno podržava poslovne procese jednostavnih ili složenih organizacija.

Iznajmljivanje poslovno-informacijskog sustava Virga cloud tehnologije čini inicijalna ulaganja u opremu i licence nepotrebnim. Tu su i druge prednosti novog i modernog sustava Virga:

 • Pristup poslovnim podacima iz bilo kojeg mjesta na svijetu korištenjem Interneta 
 • Zaštita privatnosti podataka i zaštita od neovlaštenog pristupa 
 • Nisu potrebna ulaganja u opremu višeg cjenovnog razreda: serveri, sustavi za arhiviranje podataka, ... 
 • Korisnik ne mora ulagati dodatna sredstva za administraciju sustava 
 • Podaci su potpuno sigurni izradom višestrukih zaštitnih kopija 
 • Nova tehnologija omogućava brži rad uz velik broja istovremenih pristupa korisnika 
 • Serverska platforma je redundantna: u slučaju kvara bilo kojeg dijela, sustav i dalje funkcionira 
 • Korištenje sustava putem Internet web preglednika je vrlo jednostavno, a učenje i prihvaćanje rada moguće unutar nekoliko sati 
 • Otvaranje novih tvrtki i poslovnica brzo je i jednostavno 
 • Kvalitetna služba za podršku koja djeluje u okviru tvrtke je na raspolaganju korisnicima


         Virga Business    ●     Virga Business + 


                             Virga Production        Virga Production + 


                                                                                          Virga Finance


VIRGA je sustav unaprijeđenja poslovanja malih i srednjih tvrtki modularnim, modernim i cjenovno dostupnim poslovnim softverom i konzultacijskim praćenjem poslovnih promjena.Cloud rješenje u intranet-u - Lokalni Cloud


Client-server


Unatoč prednostima koje sa sobom donosi Cloud computing, ne smijemo zanemariti činjenicu da još uvijek postoji opravdana potreba za pohranom podataka u okruženju korisnika.

Stoga LogIN korisnicima koji žele kupiti ERP sustave i svoje podatke spremati lokalno, omogućava slična Cloud rješenja ali u intranetu, u tzv. lokalnom oblaku.


LogBi

Primjena specijalnih alata namijenjenih izradi poslovnih analiza i grafičkih izvješća (Oracle Discoverer) pruža posebne mogućnosti i to:
 • Mogućnost postavljanja ad hoc upita
 • Dinamičke preglede po hijerarhijskoj strukturi podataka (drill up/down, pivoting)
 • Brzi prikaz raznih oblika grafova
 • Spremanje pregleda u raznim formatima (xls,pdf,html..)
 • Personalizacija pregleda podataka
 • Pristup podacima putem web sučelja

LogBi - Trgovina


Izvještavanje i analiza prodaje i nabave robe kroz:

 • izradu top liste artikala po kupcima, vremenskim periodima i veleprodajnim lokacijama,
 • analize prodaje prema robnim grupama i brand grupama,
 • analize prodaje po kupcima, lokacijama i vremenskim jedinicama
 • analize prodaje po dobavljačima, robnim grupama
 • izradu top liste prodaje artikala
 • praćenje zaliha po objektima
 • pregled nabave po dobavljačima
 • analiza prosječne košarice
 • analiza elemenata kalkulacije po objektima
 • periodični izvještaji prodaje (po artiklima, robnim grupama, dobavljačima, vremenskim periodima)
 • prikaz prodaje najboljih - najlošijih N artikala
 • pregled prometa po dobavljačima
 • pregled prometa po robnim grupama
 • usporedne analize prometa i marže po mjesecima

LogBi - Financije


Izrada i analiza financijskih izvješća i to:

 • izrada financijskog plana po kontima/stavkama i budžetiranje
 • praćenje dinamike ostvarenja i prognoze
 • izradu i analizu financijskih izvješća po Međunarodnim računovodstvenim standardima

LogRoba


Programska podrška modula "LogROBA" koncipirana je na način da podržava različite načine veleprodajnog i maloprodajnog poslovanja.

Svaki prodajni objekt može biti istovremeno i veleprodajni i maloprodajni. Veleprodajno i maloprodajno skladište mogu biti odvojeni, ali programska podrška podržava i poslovanje s jednim veleprodajnim skladištem, kroz koje ide roba i za maloprodaju, koja se onda na kraju dana razdužuje za prodanu robu.

Moguća je implementacija više veleprodajnih skladišta, s jačom ili slabijom centralizacijom pojedinih funkcija veleprodajnog poslovanja zavisno o organizaciji i načinu rada korisnika i njegovoj geografskoj dislociranosti.

Izgrađena programska podrška omogućava izbor metode vođenja veleprodajnog skladišta i to:

 • metoda zadnje prodajne cijene
 • FIFO metodu uz praćenje stanja skladišta po nabavnim cijenama
 • praćenje skladišta po nabavnim cijenama


LogFin

Modul "LogFIN" postavljen je tako da su sve transakcije koje se odvijaju u bilo kojem dijelu informacijskog sustava vidljive u podsustavu financijskog poslovanja.

Značajno je naglašena njegova kontrolna funkcija i pružena mogućnost korisniku da se zbog njegove ažurnosti koristi kao osnovno sredstvo za donošenje poslovnih odluka.

Trenutna ažurnost podrazumijeva da su sve npr. potvrđene primke robe izrađene na računalu kroz podsustav "LogROBA" i /ili sve potvrđene primke materijala izrađene kroz podsustav "LogMAT" odmah na raspolaganju likvidatoru za kontrolu ulaznih računa.

Svi izlazni računi su odmah ili na zahtjev korisnika proknjiženi u saldakonti kupaca. Sve knjigovodstvene promjene u glavnoj knjizi koje se tiču poslovanja s robom/materijalom automatski se knjiže u vremenskim periodima prema izboru korisnika (mjesečno, dekadno i sl) i prema knjigovodstvenim shemama koje definiraju odgovorne osobe korisnika.

Na sličan način automatiziran je i prijenos podataka iz analitičkih knjigovodstava u glavnu knjigu.

Modul "LogFIN" informatizira funkcije vezane uz:

 • Likvidaturu ulaznih računa i platni promet
 • Saldakonti kupaca i dobavljača
 • Obračun poreza na dodanu vrijednost
 • Glavnu knjigu
 • Devizno poslovanje
 • Blagajničko poslovanje i obračun putnih naloga

LogMat


Modul je vezan za upravljanje materijalima, te obuhvaća funkcije upravljanja skladištem i planiranja potreba za materijalom, te omogućava njihovu pravovremenu nabavku.Posebno je razrađen podsustav planiranja i nabave materijala iz uvoza.

Moguć je izbor metoda vođenja skladišta materijala i to:

 • po prosječnim cijenama
 • po planskim cijenama

"LogMAT" informatizira procese vezane uz poslovne funkcije nabavku materijala i usluga, upravljanje skladištem, poslovanje osnovnim sredstvima i sitnim inventarom.


LogPro


Modul "LogPRO" informatizira procese praćenja reexportne proizvodnje vezane na uvoz materijala, te izradu ili doradu proizvoda, te njegovog ponovnog i ponovnog izvoza.

Modul pokriva poslovne procese vezane uz:

 • praćenje svih transakcija po FIFO metodi i deviznim iznosima, te kunskoj protuvrijednosti
 • zaprimanje materijala po carinskim karticama
 • lansiranje radnih naloga u proizvodnju
 • izrada automatske izdatnice po normativima
 • zaprimanje gotovih proizvoda u skladište gotove robe po nabavnim cijanama
 • otprema gotovih proizvoda
 • fakturiranje otpremnica
 • razduženje carinskih kartica po fakturama


LogRes


"LogRES" informatizira procese vezane uz poslovne funkcije ugostiteljskog poslovanja.

Vrlo detaljno pokriva specifičnosti ugostiteljskog poslovanja i to:

 • definiranje šifarnika robe,proizvoda i normativa
 • definiranje šifarnika kadrova i njihovih prava

Posebno je važno na pravi način postaviti upravljanje skladištem materijala i u tom okviru informatizacija pokriva:

 • zaprimanje i izdavanje robe, preskladištenje,storno, inventure i evidencije rashoda
 • prodaju kroz evidentiranje narudžbi, izradu računa za narudžbe, evidentiranje plaćanja i obračune utroška po normativima