Virga Business

virga_business-1406192553.pngVirga Business biti će izbor tvrtkama koje se bave uvozom, distribucijom, veleprodajom i maloprodajom. Detaljno razrađeni podsustavi ili moduli nabave i uvjeta prodaje, kao i kreiranje redovnih i akcijskih cjenika omogućuju kvalitetno planiranje i praćenje cjelokupnog prodajnog sustava tvrtke. Modul pokriva organizaciju i rad centralnog distributivnog skladišta. POS jedinice autonomne su u radu čak i prilikom prekida internet veze, a svaki podatak se automatizmom prebacuje na server. Posebna značajka je i postojanje izvještajnog sustava (Virga Reports) koji na Android baziranim uređajima (mobitel i tablet) u realnom vremenu dohvaća podatke i izvještaje o prodaji. 
fotolia_67698324_xs.jpg

Maloprodaja / Veleprodaja

 


Modul prati poslovne procese vezane uz praćenje prodaje i naručivanje. Definiran je poseban podsustav naručivanja za asortiman koji prolazi kroz centralno skladište i asortiman koji se isporučuje direktno. Maloprodajne jedinice izrađuju narudžbu koja se automatizmom zaprima u centrali. Tu se izrađuje objedinjena narudžba prema dobavljaču. S druge strane informatički je podržan proces naručivanja prema optimalnim zalihama. Optimalne zalihe se izračunavaju na osnovu prosječne prodaje robe u zadnjih osam tjedana uzimajući i obzir odstupanja za novu robu i linearni trend prodaje zadnjih deset dana.


business1a_.pngfotolia_67698324_xs.jpg


Poslovanje POS sustavom


POS sustav predstavlja maloprodajno mjesto namijenjeno za trgovačke i uslužne djelatnosti. Poslovanje POS sustavom također uključuje kompletnu sinhronizaciju sa svim ostalim dijelovima Virga poslovnog sustava.

Business14_.pngfotolia_67698324_xs.jpg


Upravljanje nabavom robe


Modul podržava poslovne procese vezane uz ulaz robe u maloprodajne objekte. Informatički su podržani procesi skeniranja artikala sa palete, izrade primke, izrade kalkulacije, izrade interne primke. S obzirom na definirane parametre centralne kalkulacije kod izrade primki za pojedine objekte prema cjenovnoj grupi objekta obuhvaća se i aktivna kalkulacija za taj objekt.

Business23a_.pngfotolia_67698324_xs.jpg


Upravljanje prodajnim sustavom


Poslovni procesi upravljanja prodajnim sustavom obuhvaćaju definiranje ugovora s kupcima, definiranje uvjeta prodaje kupcima, kao i način obrade od ponude do fakture.

Business3a_.pngfotolia_67698324_xs.jpg


Vođenje centralnog skladišta


Modul pokriva poslovne procese vezane uz izradu i održavanje centralne kalkulacije. Da bi se moglo krenuti u definiranje centralne kalkulacije neophodno je definirati podatke o:

e kalkulacije neophodno je definirati podatke o: 1 cjenicima dobavljača, unutar kojih definiramo nabavne elemente kalkulacije za svaki artikal i dobavljača 2 prodajnim cjenicima, kojima definiramo prodajne marže ili cijene (veleprodajne ili maloprodajne)

Business0a_.png

U tu svrhu moguće je voditi evidenciju o cjenovnim vrstama artikala, cjenovnim grupama objekata, vrstama prodajnih cjenika i njihovoj hijerarhiji u primjeni. Moguće je definirati osnovne prodajne cjenike (maržovnike i dodatne prodajne cjenike). Na osnovu prijavljene hijerarhije cjenika definira se algoritam izrade prodajnog dijela kalkulacije kao automatizirana procedura koja definira prodajnu cijenu.

Modul također informatički podržava poslovne procese vezane uz održavanje centralnih šifarnika i njihovu distribuciju te održavanje centralne administracije vezane uz ugovore s dobavljačima. Modul pokriva poslovne procese vezane uz uvoznu deviznu kalkulaciju i nadzorne knjige uvoza robe.fotolia_67698324_xs.jpg


Likvidatura i saldakonti kupaca i dobavljača


Modul Likvidature pokriva poslovne procese vezane uz:

 • kontrolu ulaznih računa i primki robe
 • izradu knjiga ulaznih računa
 • izradu prijedloga plaćanja dospjelih obveza
 • izradu virmana, naloga za plaćanje u inozemstvo
 • izrada i kontrola naloga za plaćanje putem magnetnih medija
  i definiranih protokola Internet bankarstva
 • definiranje plana plaćanja s rezervacijom sredstava
 • evidentiranje izvoda, te automatizirana veza s planom plaćanja
 • generiranje periodičnih plaćanja
 • evidentiranje i/ili prihvat ulaznih računa iz podsustava
 • evidentiranje i/ili prihvat izlaznih računa iz podustava
 • zatvaranje računa i plaćanja prilikom evidentirana izvoda ili naknadno
 • priprema podataka za obračun PDV-a
 • primjena automatiziranih procedura za kontiranje
  prema predefiniranim knjigovodstvenim stavovima
 • automatizirane procedure saldiranja zatvorenih stavki
 • izračun kamata na zakašnjela plaćanja, otvorene stavke ili sva knjiženja
 • obračun i knjiženje tečajnih razlika po zatvorenim/otvorenim stavkama
  i svođenje na tečaj
 • ispisi i pregledi (kartica partnera, otvorene stavke s arhivom,
  otvorene stavke po dospijeću, ispisi dnevnika knjiženja, naloga za knjiženje,
  naloga za plaćanje s virmanima itd, prometa po partnerima i kontima i itd.)

Business2a_.pngfotolia_67698324_xs.jpg

 

Poslovno izvješćivanje – BI


Izvještavanje i analiza prodaje i nabave robe kroz:
 • izradu top liste artikala po kupcima, vremenskim periodima
  i veleprodajnim lokacijama
 • analize prodaje prema robnim grupama i brand grupama
 • analize prodaje po kupcima, lokacijama i vremenskim jedinicama
 • analize prodaje po dobavljačima, robnim grupama
 • izradu top liste prodaje artikala
 • praćenje zaliha po objektima
 • pregled nabave po dobavljačima
 • analiza prosječne košarice
 • analiza elemenata kalkulacije po objektima
 • periodični izvještaji prodaje
  (po artiklima, robnim grupama, dobavljačima, vremenskim periodima)
 • prikaz prodaje najboljih - najlošijih N artikala
 • pregled prometa po dobavljačima
 • pregled prometa po robnim grupama
 • usporedne analize prometa i marže po mjesecima
Business20a_.png

 • izrada financijskog plana po kontima/stavkama i budžetiranje
 • praćenje dinamike ostvarenja i prognoze
 • izradu i analizu financijskih izvješća po
  Međunarodnim računovodstvenim standardima