Virga Production

virga_production.png
VIRGA PRODUCTION - aplikativni je modul koji informatizira procese planiranja proizvodnje, nabave i upravljanja sirovinama, upravljanja i praćena proizvodnje, evidencije proizvodnih operacija (praćenje radnih naloga kroz faze), upravljanja poluproizvodima i gotovoim proizvodima te vođenje skladišta. Modul prati proces od izrade ponude, sve do otpreme proizvoda i izrade računa. 

Virga Production omogućuje korisnicima potpunu informatizaciju poslovnih procesa proizvodnje od izrade ponude do otpreme proizvoda i izrade računa. Primjena VIRGA Production paketa pruža efikasnije planiranje nabave, proizvodnje i prodaje, efikasnije upravljanje materijalima kao i upravljanje samim procesima proizvodnje.

Maksimizacija proizvodnje, praćenje troškova proizvodnje, sofisticiran sustav sljedivosti jedni su od osnovnih ciljeva proizvodnih procesa kojima upravljaju sljedeći poslovni procesi:

 • Upravljanje materijalima

 • Nabava materijala

 • Upravljanje proizvodnjom

 • Upravljanje gotovim proizvodima

 • Planiranje proizvodnje

 • Likvidatura i saldakonti kupaca i dobavljača

 • Poslovno izvješćivanje - BI


Upravljanje materijalima / proizvodnjom / gotovim proizvodima


U okviru upravljanja materijalima, gotovim proizvodima ili proizvodnjom posebno je važno istaknuti mogućnosti vezane uz: 

Upis standardnog cjenika proizvoda – Cjenik se može formirati za vlastite gotove proizvode i / ili artikle od drugih dobavljača. Cjenik može biti u različitim valutama. 

Izradu ponuda kupcima – Ponuda se može napraviti u različitim valutama. Odabirom proizvoda nudi se cijena iz standardnog cjenika. Ponuđena cijena se može izmjeniti na svakoj pojedinoj ponudi. Svaka stavka se veže na određeni proizvod (model – vlastiti proizvod, artikal – proizvod naših dobavljača).


business4a_.png

Svaka tvrtka koja se bavi proizvodnjom sadrži one specifičnosti koje ju izdvajaju od ostalih, no u okviru poslovnih procesa posebno valja istaknuti mogućnosti vezane uz:

 • upis standardnog cjenika proizvoda/artikala u valuti

 • definiranje prodajnog asortimana

 • definiranje sastavnica, izradu tehnoloških sastavnica po operacijama

 • mogućnost definiranja minimalnih i maksimalnih zaliha

 • izradu ponuda kupcima u valuti s mogućnošću praćenja statusa ponude

 • evidenciju radnih naloga s definicijom proizvoda za lansiranje i vezom prema ponudi

 • zaprimanje materijala s mogućnostima rezervacije po radnim nalozima

 • definiranje devizne i kunske kalkulacije (nabavna vrijednost, zavisni troškovi, carina...) i naknadno ažuriranje nabavnih vrijednosti po primkama i povezanim dokumentima

 • izradu naloga/izdatnice za proizvodnju kojom se definira što treba i na koji način izraditi i formiranje izdatnice materijala prema tehnološkim sastavnicama vezanim uz otvoreni radni nalog i po FIFO metodi

 • evidentiranje predatnica i otpremnica proizvoda

 • izradu računa kupcu po otpremnicama i uz mogućnost uspostave veze prema ponudi i računima za predujam

 • izrade ispravaka dokumenata i provođenje inventura

 • praćenje sljedivosti materijala i proizvoda

Valja istaknuti sustav evidencije sljedivosti sirovina i gotovih proizvoda i to kroz cijeli proizvodni proces, od nabave do prodaje. 


Obračun radnih naloga menadžmentu pruža informacije o realnim troškovima proizvodnje i profitabilnosti pojedinog proizvoda ili pojedine linije proizvoda.